Tin tức

Mô hình kinh doanh Airbnb vận động như thế nào

Mô hình kinh doanh Airbnb vận động như thế nào

26/03/2020

Tại thời điểm này, Airbnb có tương đối nhiều danh sách hơn so với năm thương hiệu khách sạn lớn số 1 cộng lại.

11 Căn nhà hiện đại trung lưu hoàn hảo nhất năm 2020

11 Căn nhà hiện đại trung lưu hoàn hảo nhất năm 2020

08/02/2020

có 1 loạt những Xu thế quy hoạch thiết kế bên trong sẽ xác định các năm 2010